Szolgáltatások

Jogi tanácsadás
Okiratok szerkesztése és ellenjegyzése
Ügyvédi képviselet polgári és büntetőeljárásokban
Letétkezelés

Részletesen:

 • Ingatlanjog
 • Társasági jog, cégjog
 • Büntetőjog
 • Polgári jog
 • Házassági és családjog, öröklési jog
 • Letétkezelés
 • Az ingatlan jogi helyzetének tisztázásában történő eljárás
 • Tulajdoni lapok beszerzése
 • Az ingatlan tulajdonjogának átruházásához kapcsolódó szerződések (adásvételi, ajándékozási, és csereszerződések) elkészítése
 • Az ingatlanok átminősítésével kapcsolatos eljárásban történő jogi képviselet ellátása
 • A közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos dokumentáció elkészítése
 • Ingatlanokkal kapcsolatos haszonélvezeti, használati, és szolgalmi jog alapítása és megszüntetése
 • Ingatlanokkal összefüggésben bérleti és használati szerződések elkészítése
 • Az elbirtoklással kapcsolatos ügyekben történő jogi képviselet ellátása
 • A birtokvitákban történő jogi képviselet ellátása
 • Ingatlanokhoz kapcsolódó adó- és illetékjogi tanácsadás
 • Teljes körű földhivatali ügyintézés